banner2

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
NAL Group đặt mục tiêu trở thành công ty thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số (DX) hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.
SỨ MỆNH
Chúng tôi tối đa hóa tiềm năng của mọi người và công ty trên khắp thế giới trong thời đại kỹ thuật số.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Amoeba Management (nỗ lực làm điều đúng đắn)
Agile team (tư duy phát triển linh hoạt)
Văn hoá tổ chức học tập Kyocera ADN

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
NAL Group đặt mục tiêu trở thành công ty thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số (DX) hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.
SỨ MỆNH
Chúng tôi tối đa hóa tiềm năng của mọi người và công ty trên khắp thế giới trong thời đại kỹ thuật số.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Amoeba Management (nỗ lực làm điều đúng đắn)
Agile team (tư duy phát triển linh hoạt)
Văn hoá tổ chức học tập Kyocera ADN

HỆ SINH THÁI

NiX Education

Doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chuyên về CNTT x Giáo dục tiếng Nhật theo mô hình Digital Native hợp tác với các trường đại học Việt Nam

CodeGym

Chương trình đào tạo về lập trình CNTT hàng đầu tại Việt Nam, đào tạo về lập trình theo phong cách chương trình đào tạo siêu chuyên sâu với hơn 1000 kỹ sư CNTT hàng năm

Học viện Agile

Đơn vị số một về chuyển đổi Agile tại Việt Nam và có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực đổi mới quản trị thông qua giải pháp đào tạo, tư vấn và huấn luyện toàn diện.

BAN ĐIỀU HÀNH

LÊ HOÀNG NAM
Giám đốc đại diện
Thành viên sáng lập

PHẠM MẠNH LÂN
Chủ tịch
Thành viên sáng lập

NGUYỄN TUẤN ANH
Giám đốc
Thành viên sáng lập

BAN ĐIỀU HÀNH

LÊ HOÀNG NAM
Giám đốc đại diện
Thành viên sáng lập

PHẠM MẠNH LÂN
Chủ tịch
Thành viên sáng lập

ONG ÍCH NGUYÊN
Kiểm toán viên

NGUYỄN TUẤN ANH
Giám đốc
Thành viên sáng lập