CÂU CHUYỆN VỀ NAL

CÂU CHUYỆN VỀ NAL

TOP 10 công ty CNTT hàng đầu Việt Nam

Công ty CNTT hàng đầu, tập trung vào các giải pháp doanh nghiệp, hiện thực hoá tiến trình chuyển đổi số thông qua đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp chuyển đổi linh hoạt, thực chất.

TOP 10 công ty CNTT hàng đầu Việt Nam

Công ty CNTT hàng đầu, tập trung vào các giải pháp doanh nghiệp, hiện thực hoá tiến trình chuyển đổi số thông qua đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp chuyển đổi linh hoạt, thực chất.

Xem thêm

"Người bạn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp"

Số hóa

Phát triển ứng dụng di động, web và hệ thống kinh doanh, xây dựng trên nền tảng đám mây AWS/GCP

Ứng dụng kỹ thuật số

Triển khai các công cụ ERP / CRM / CMS / SFA và các công cụ truyền thông và cộng tác linh hoạt

Chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi công nghệ, tự động hóa hoạt động kinh doanh bằng nền tảng quản trị doanh nghiệp tập trung: Chatbot AI, Trợ lý kỹ thuật số, No-Code Low-Code và RPA

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP DX

 • ChatOps
 • Aicobot
 • Appflow

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Tư vấn chuyển đổi mô hình kinh doanh
 • Tư vấn phát triển ứng dụng
 • Tư vấn tái cấu trúc hệ thống & quy trình số

DỊCH VỤ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ

 • Dịch vụ ActiveLabo
 • Dịch vụ DX Offshore (OSDC, OSS)

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP DX

 • ChatOps
 • Aicobot
 • Appflow

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Tư vấn chuyển đổi mô hình kinh doanh
 • Tư vấn phát triển ứng dụng
 • Tư vấn tái cấu trúc hệ thống & quy trình số

DỊCH VỤ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ

 • Dịch vụ ActiveLabo
 • Dịch vụ DX Offshore (OSDC, OSS)

Thúc đẩy chuyển đổi số với

[Nguồn nhân lực] x [Công nghệ] x [Agile]

Thúc đẩy chuyển đổi số với

[Nguồn nhân lực]

x

[Công nghệ]

x

[Agile]

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NAL

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NAL

KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực có hiểu biết sâu sắc về chuyển đổi số, gắn với quản trị, xây dựng mô hình kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua công nghệ.
AM HIỂU SÂU SẮC VỀ AGILE
Là một trong những doanh nghiệp CNTT đầu tiên tại Việt Nam đưa Agile vào hoạt động quản lý.
TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN
PostgreSQL số 1 Việt Nam Không chỉ có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án sử dụng PostgreSQL, chúng tôi còn có đối tác chiến lược Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực này
HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG
Hệ sinh thái của chúng tôi trải dài từ các hoạt động tư vấn, đào tạo đến các sản phẩm công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp.
KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực có hiểu biết sâu sắc về chuyển đổi số, gắn với quản trị, xây dựng mô hình kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua công nghệ.
AM HIỂU SÂU SẮC VỀ AGILE
Là một trong những doanh nghiệp CNTT đầu tiên tại Việt Nam đưa Agile vào hoạt động quản lý.
TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN
PostgreSQL số 1 Việt Nam Không chỉ có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án sử dụng PostgreSQL, chúng tôi còn có đối tác chiến lược Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực này
HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG
Hệ sinh thái của chúng tôi trải dài từ các hoạt động tư vấn, đào tạo đến các sản phẩm công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp.

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

Vietnam’s Top 50 Leading IT Companies
(in 2016, 2018, 2019)

Vietnam’s Top 10 AI-iOT Companies
2020

Vietnam’s Sao Khue 2020
Awarded in the Innovative Product/Solution Category

Top 10 National Digital Transformation Solutions
2021

Viet Solutions
2021

Vietnam’s Top 50 Leading IT Companies
(in 2016, 2018, 2019)

Vietnam’s Top 10 AI-iOT Companies
2020

Vietnam’s Sao Khue 2020
Awarded in the Innovative Product/Solution Category

Top 10 National Digital Transformation Solutions
2021

Viet Solutions
2021

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC