banner3

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHATOPS - DIGITAL WORKPLACE

Nền tảng quản trị doanh nghiệp tập trung ChatOps – Nơi làm việc kỹ thuật số hoàn chỉnh, chú trọng vào việc cộng tác linh hoạt liền mạch, kết nối mọi người, công việc và phần mềm khác nhau xoay quanh các mục tiêu, dự án và quy trình chung. Chỉ sử dụng một nền tảng duy nhất, ChatOps được thiết kế để trở thành 1 supper app của doanh nghiệp, trung tâm số của doanh nghiệp hiện đại thông qua đặc trưng liền mạch giữa con người, công việc và dữ liệu, xây dựng đầy đủ ngữ cảnh quản trị công việc, hướng quản trị hiện đại.

CHATOPS - DIGITAL WORKPLACE

Nền tảng quản trị doanh nghiệp tập trung ChatOps – Nơi làm việc kỹ thuật số hoàn chỉnh, chú trọng vào việc cộng tác linh hoạt liền mạch, kết nối mọi người, công việc và phần mềm khác nhau xoay quanh các mục tiêu, dự án và quy trình chung. Chỉ sử dụng một nền tảng duy nhất, ChatOps được thiết kế để trở thành 1 supper app của doanh nghiệp, trung tâm số của doanh nghiệp hiện đại thông qua đặc trưng liền mạch giữa con người, công việc và dữ liệu, xây dựng đầy đủ ngữ cảnh quản trị công việc, hướng quản trị hiện đại.

AICOBOT - DIGITAL ASSISTANT

Trợ lý số vận hành công việc Aicobot – hỗ trợ đàm thoại thông minh, cung cấp trải nghiệm trò chuyện giữa người dùng với các hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp. Sử dụng công nghệ học máy Machine Learning và trí tuệ nhân tạo AI, Aicobot cung cấp 1 trợ lý duy nhất cho tất cả các ứng dụng, tương tác một cách chính xác bằng mô hình ngôn ngữ tự nhiên, đáp ứng khả năng triển khai nhanh chóng và bảo mật.

AICOBOT- DIGITAL ASSISTANT

Trợ lý số vận hành công việc Aicobot – hỗ trợ đàm thoại thông minh, cung cấp trải nghiệm trò chuyện giữa người dùng với các hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp. Sử dụng công nghệ học máy Machine Learning và trí tuệ nhân tạo AI, Aicobot cung cấp 1 trợ lý duy nhất cho tất cả các ứng dụng, tương tác một cách chính xác bằng mô hình ngôn ngữ tự nhiên, đáp ứng khả năng triển khai nhanh chóng và bảo mật.

APPFLOW - LOW CODE PLATFORM FOR AUTOMATION

Nền tảng No-Code Low-Code Appflow tự động hóa hoạt động điều hành doanh nghiệp và quy trình làm việc. Appflow cung cấp giúp các doanh nghiệp làm chủ quá trình phát triển ứng dụng thông qua việc kéo thả, liên thông giữa các ứng dụng, tích hợp các luồng công việc để tự động hóa toàn bộ quy trình chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

APPFLOW - LOW CODE PLATFORM FOR AUTOMATION

Nền tảng No-Code Low-Code Appflow tự động hóa hoạt động điều hành doanh nghiệp và quy trình làm việc. Appflow cung cấp giúp các doanh nghiệp làm chủ quá trình phát triển ứng dụng thông qua việc kéo thả, liên thông giữa các ứng dụng, tích hợp các luồng công việc để tự động hóa toàn bộ quy trình chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Tại Việt Nam, Nal cung cấp nhân lực chất lượng cao được kiểm định và đào tạo thường xuyên, có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, năng lực toàn cầu giúp khách hàng giải quyết các bài toán công nghệ có tính thách thức, đổi mới bằng cách tận dụng triệt để các công nghệ tiên tiến khác nhau như dịch vụ điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn và IoT dưới phương pháp Agile.

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc mô hình kinh doanh gắn liền với ứng dụng công nghệ giải quyết các nhu cầu kinh doanh mới. Đào tạo nâng cao năng lực tư duy, giải quyết vấn đề và phương pháp tiếp cận chuyển đổi doanh nghiệp tinh gọn, linh hoạt.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Cung cấp giải pháp công nghệ, phần mềm doanh nghiệp trên nền điện toán đám mây, đảm bảo dịch vụ và sự hài lòng của khác hàng dưới tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Tại Việt Nam, Nal cung cấp nhân lực chất lượng cao được kiểm định và đào tạo thường xuyên, có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, năng lực toàn cầu giúp khách hàng giải quyết các bài toán công nghệ có tính thách thức, đổi mới bằng cách tận dụng triệt để các công nghệ tiên tiến khác nhau như dịch vụ điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn và IoT dưới phương pháp Agile.

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc mô hình kinh doanh gắn liền với ứng dụng công nghệ giải quyết các nhu cầu kinh doanh mới. Đào tạo nâng cao năng lực tư duy, giải quyết vấn đề và phương pháp tiếp cận chuyển đổi doanh nghiệp tinh gọn, linh hoạt.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Cung cấp giải pháp công nghệ, phần mềm doanh nghiệp trên nền điện toán đám mây, đảm bảo dịch vụ và sự hài lòng của khác hàng dưới tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.